Hjem

Vi gribes, når vi læser om børns lidelser, mere end når vi læser om de samme lidelser hos voksne. Dyrene er, givet i vore hænder, endnu mere værgeløse end børnene. Det er for vor værdigheds skyld, for vort gode navn i universet – for vor æres skyld, om De vil – at vi ikke må lade dem være retsløse. Thi vel er det en vigtig sag at bevare menneskeliv. Men det er endnu vigtigere at gøre menneskeliv værd at bevare’ – Karen Blixen

Et etisk spørgsmål
Brugen af forsøgsdyr er i sidste ende et spørgsmål om etik. Der er indlysende grunde til at arbejde for, at dyr ikke anvendes til forsøg. Det langsigtede mål må jo være, at andre levende væsener ikke påføres lidelse. Et svimlende stort antal dyr gennemgår hver dag store lidelser og må lade livet, fordi vi vender det blinde øje til. Hvis alle stillede krav om, at dyreforsøg skulle udfases for at give plads til – i øvrigt langt mere pålidelige – forsøg uden brug af dyr, så var situationen i dag en anden.

Upålidelige dyreforsøg
Ofte hører vi om produkter, der har uønskede og endda meget alvorlige bivirkninger, udløser voldsomme allergiske reaktioner, eller slet og ret ikke fungerer efter hensigten. Man kan ganske enkelt ikke regne med, at de resultater, man er kommet frem til ved hjælp af dyreforsøg, holder i realiteten. Levende organismer reagerer uforudsigeligt på grund af den stress og de belastninger de udsættes for. Vi bør alle bakke op om indsatsen for at komme bort fra forsøg på dyr – af hensyn til dyrene og til os selv.

Andre metoder
En helhjertet satsning på andre forskningsmetoder vil ikke alene kunne spare mange dyr for fysisk og psykisk smerte, men også give store videnskabelige fordele. Computer- og matematiske modeller, celle-, vævs- og organkulturer, samt kliniske og epidemiologiske studier er væsentlig billigere og mere pålidelige end forsøg på dyr. De kan give forskerne langt mere præcise og ensartede resultater end de, der opnås med brug af dyr. Kliniske og epidemiologiske studier har den store fordel, at de tager udgangspunkt i den menneskelige organisme og dens sygdomme, frem for kunstigt påførte sygdomme i en anden arts organisme.

Læs mere om forskning med andre metoder på Forsøgsdyrenes Værns hjemmeside.