Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 12. november 2009

Skån kalvene: workshop om alternativer til føtalt kalveserum

Forsøgsdyrenes Værn afholdt den 9. november 2009 en workshop om udvikling af serumfri medier i samarbejde med Københavns Universitet og INVITROM. Workshoppen satte fokus på de udfordringer, der knytter sig til udviklingen af syntetiske alternativer til anvendelsen af føtalt kalveserum som vækstmedie til celle- og vævskulturer. 

Smertefuld udvinding
Når man dyrker celler i et laboratorium, anvender man vækstmedier, som cellerne kan leve af, og for at fremme cellernes vækst tilsætter man typisk animalsk serum. Kalveserum udvindes fra næsten fuldt udviklede fostre, der på dette tidspunkt har evnen til at føle smerte. Tapningen sker direkte fra hjertet ved et meget smertefuldt indgreb, hvor der stikkes en kanyle direkte ind i hjertet. 

Metoden frarådes af eksperter
Efter offentliggørelsen af Forsøgsdyrenes Værns rapport ’Helliger målet midlet’, kom EU’s Center for Vurdering af Alternative Metoder (ECVAM) med en klar anbefaling til forskere om at erstatte kalveserum med et af de talrige syntetiske alternativer, som allerede er på markedet. Udover de indlysende dyreværnsmæssige problemer er der også videnskabelige grunde til at kvitte kalveserum, som er et uensartet produkt, hvilket skader forsøgenes pålidelighed og anvendelighed.

Med andre metoder
Lovgivere og forskere fra hele Europa diskuterede fordele og ulemper ved kommercielt tilgængelige alternativer, der ikke indeholder komponenter af animalsk oprindelse. Der var bred opbakning til den vurdering, at både etiske og videnskabelige hensyn peger hen mod brugen af syntetiske alternativer. Denne tendens vil inden for de næste 10-15 år blive forstærket, på grund af dels en stigende pris og dels en faldende tilgængelighed af kalveserum.

Mål og perspektiver
Sidste del af workshoppen blev helliget diskussionen om hvordan man på kortere sigt får flere forskere til at opgive kalveserum som vækstmedie til fordel for sera, som er ikke-animalske eller i hvert fald udvundet på måder, som ikke volder lidelse. Målet er, at disse sera i fremtiden bliver generelt anerkendte vækstmedier. Symposier, fora, publikationer og EU-projekter blev bl.a. foreslået som egnede kanaler til at sikre disse mål.

Hvis du vil vide mere
Læs om produktion af føtalt kalveserum her, eller kontakt Forsøgsdyrenes Værn på tlf. 33 32 00 16 for at få tilsendt rapporten.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: