Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 3. december 2009

Bekymring over Novo Nordisk-udvidelse i Kina

Forsøgsdyrenes Værn er bekymret over, at Novo Nordisk planlægger at udvide forskningsenheden i deres afdeling i Kina.  Der er ifl. Dagbladet Børsen tale om en fordobling af forskningsindsatsen i løbet af de kommende par år. Kina har ingen dyreværnslov og ingen reguleringer på dyreforsøgsområdet. Hvis den forskning, der flyttes, indebærer brug af forsøgsdyr, udviser Novo Nordisk derfor en meget kritisabel adfærd.

Kontrol fra hovedafdelingen ikke nok
Tilsyn med hvordan dyreforsøgene udføres på de enkelte forsøgssteder vil ikke være tilstrækkelig til at standse overgreb. For det er i daglig omgang med dyr, at overgrebene sker, og det er en kendt sag, at Kina overordnet set har et ganske afslappet syn på hvordan dyr bør behandles.

Novo bør ikke unddrage sig europæisk dyreværnslovgivning
Vi forventer, at Novo Nordisk er deres ansvar bevidst. Flytter man nogle af sine dyreforsøg til lande uden dyreværnslove, er det en alvorlig ridse i den etiske firmalak. De skal vise omverdenen, at de ikke agter at unddrage sig den europæiske forsøgsdyrslovgivning ved at flytte dyreforsøgene til Kina.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: