Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 15. december 2009

Protest mod Nobelprisens blåstempling af dyreforsøg

Man bør udvise større etisk ansvarlighed, når kandidaterne til verdens måske mest prestigefulde pris vurderes. Det er essensen af det åbne brev, som Forsøgsdyrenes Værn og de øvrige 16 europæiske dyreværnsorganisationer, som er medlemmer af ECEAE (The European Coalition to End Animal Experiments), har sendt til den svenske Nobelfond.

Dyrene betaler prisen
Ved at hædre videnskabelige resultater, der er opnået med brug af forsøgsdyr, ignorerer Nobelpriskomitéerne de lidelser, millioner af dyr udsættes for i smertefulde forsøg.

ECEAE opfordrer i deres brev til Nobelfonden, at den for det første åbner en længe savnet diskussion om de etiske aspekter knyttet til forsøg på dyr, og for det andet at de opretter et nyt organ, som skal anerkende og prisbelønne forskning, der ikke indebærer brug af dyr.

Forsøgsdyrenes Værn støtter helhjertet initiativet
Forsøgsdyrenes Værn har i mange år anfægtet den manglende etiske stillingtagen, når store danske fonde uddeler forskningsstøtte. Det fælles brev til Nobelfonden er således et vigtigt skridt på vejen til at standse fondenes blåstempling af dyreforsøg, som er både etisk uacceptable og videnskabeligt upålidelige.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: