Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 5. januar 2010

‘Toxichip’ kan erstatte forsøgsdyr i gifttests

’Toxichip’ er et af de seneste skud på stammen af nye metoder, der har potentiale til at erstatte dyreforsøg i testningen af giftstoffer. Den cellebaserede biosensor, som er blevet udviklet af forskere ved Tyndall National Institute i Cork, Irland, registrerer de effekter, giftstofferne har på humane og animalske cellekulturer.

En mere pålidelig metode
I dag anvendes gnavere, hunde og aber for at undersøge de kemiske stoffers toksicitet. Disse tests er årsag til lidelser for hundredetusinder af forsøgsdyr verden over. Der er desuden en betydelig risiko for, at testresultaterne er upålidelige , fordi der er stor variation i den måde, de kemiske stoffer påvirker forskellige dyrearter. Derfor er der både videnskabelige, økonomiske og etiske grunde til at finde mere effektive og pålidelige metoder – og ikke mindst anvende dem, når de er til rådighed.

Hvordan virker det
Chippen fungerer ved at registrere cellekulturernes respons på giftstoffer. Den kan bruges på områder såsom miljøbeskyttelse og medicinudvikling til at undersøge effekten af både enkelte og kombinationer af giftstoffer.

EU-støttet projekt
Udviklingen af ’Toxichip’ fik støtte via EU’s 6. rammeprogram. Resultaterne blev præsenteret for offentligheden i december 2009 under den videnskabelige event Nanoweek (nano-uge), som blev afholdt i Irland.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: