Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 6. januar 2010

Hudcellekulturer i stedet for forsøgsdyr

Dr. Oliver Bandmann og dr. Heather Mortiboys fra Sheffield Universitet har i 2009 påbegyndt et forskningsprojekt, hvor de undersøger muligheden for at bruge hudfibroblaster (celler, der naturligt producerer kollagen til opbygning af bindevævet i huden) som sygdomsmodel for at studere sygdommen Huntingtons Chorea. Lykkes projektet vil det overflødiggøre anvendelsen af forsøgsdyr som led i forskningen i Huntingtons Chorea.

Sygdommen
Huntingtons Chorea er en uhelbredelig genetisk sygdom med dødelig udgang, som angriber nervesystemet. Patienterne får både motoriske forstyrrelser, såsom manglende koordination og ufrivillige bevægelser, og kognitive forstyrrelser, som for eksempel demens, psykoser, depression og angst.

Resultatløse forsøg på dyr
En stor del af forskningen udføres i dag med brug af forsøgsdyr: genmodificerede mus, rotter og aber. Dyrene lider under nedsat bevægelses- og balanceevne og udviser adfærd, der er typisk for depression. Disse forsøg har hidtil ikke ført til en behandling, der kan standse eller forsinke sygdommens udvikling – bl. a. fordi sygdomsudviklingen i dyr kun i ringe grad ligner den, man ser i mennesker

En ny vej
Projektets formål er at etablere hudcellekulturer som en ny model for at studere Huntingtons. Hvis det viser sig, at hudcellekulturer er en brugbar metode til at undersøge de mekanismer, der fører til sygdommen, og de faktorer der påvirker dens udvikling, vil det bidrage afgørende til at erstatte anvendelsen af forsøgsdyr i udforskningen af Huntingtons Chorea.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: