Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 29. januar 2010

Etisk lobbyisme?

Både egne lobbyister og professionelle PR- og kommunikationsbureauer gør et ganske ihærdigt (og velbetalt) lobbyarbejde for at sikre, at medicinalindustriens synspunkter og behov bliver hørt før alle de andre. Et kæmpeapparat, der blandt andet ses i aktion, hver gang dyreværnsorganisationer eller forskere anfægter de etiske aspekter i og pålideligheden af de dyreforsøg, der fortsat benyttes i stor stil i medicinudvikling og -produktion. 

Kodeks for lobbyarbejde
Skandaler og penible sager (såsom Novo Nordisk’ lovbrud i Mad for Olie-programmet i Irak, tilbage i 2000-2003) har føjet nye pletter til medicinalvirksomhedernes omdømme. Som konsekvens har industrien udarbejdet en kodeks for ’etisk lobbyisme’, der skal fungere som rettesnor for lobbyarbejdernes omgang med politikere og embedsmænd. Sanktionsmuligheder for eventuelle kodeksbrud glimrer ved deres fravær. Berlingske fortæller historien under overskriften ’Etiske håndjern på medicinalindustrien’ – en kæk linje, der sikkert utilsigtet fanger den skjulte sandhed: at etiske regler betragtes som en hindring, man nødtvunget affinder sig med – selv når de er selvpåførte.

Man kan man spørge sig selv, om en lignende etisk kodeks for omgangen med de millioner af forsøgsdyr, der anvendes i medicinalindustrien, mon er på vej. Men man kan med god grund frygte, at svaret er givet på forhånd…

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: