Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 19. februar 2010

50 år med de 3 R’er

Sidste år kunne vi fejre, at et halvt århundrede er gået siden princippet om de 3 R’er er blevet formuleret. Princippet udgør i dag grundlaget i EU’s direktiv om dyreforsøg, som forpligter alle medlemslande til at anvende og udvikle metoder, der understøtter replacement, refinement og reduction i forbindelse med forsøg med dyr. Men ud over det, er der ikke så meget at fejre – millioner af dyr bliver fortsat brugt hvert år verden over i medicinske og kemiske forsøg.

Toksikologien fører
På det toksikologiske område findes der efterhånden flere og flere alternativer til forsøg på dyr. Derimod er det stadig småt med innovative metoder uden brug af dyr i den medicinske forskning, som med en tredjedel af alle dyreforsøg er den største forbruger af forsøgsdyr. Det stod klart på den sidste Verdenskongres om alternativer til dyreforsøg, afholdt i år i Rom. Der er nødvendigt, at både forskningsmiljøet og de politiske beslutningstagere konkret forpligter sig til en mere ambitiøs strategi for at reducere antallet af forsøgsdyr.   

Mod bedre vidende
Der er ingen tvivl om, at en uforbeholden forpligtelse til at udvikle dyrefri forskning vil resultere i et mere humant og pålideligt videnskab. Det er efterhånden en kendt sag, at man ikke kan fæste lid til resultater opnået ved dyreforsøg. I 2005 viste en undersøgelse, at resultaterne fra svimlende 99,7 % af 51 forsøg udført på i alt 5000 dyr ikke kunne overføres til mennesker. Et andet studium viste, at godt halvdelen af 71 forsøg ikke var i stand til at forudsige korrekt hvilket respons, de pågældende behandlinger vil få i den menneskelige organisme. Man kunne lige så godt – nej, bedre – slå plat eller krone.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: