Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 28. februar 2010

EU vil forbyde handel med blåfinnet tun

Den blåfinnede tun, som har den ulykke at være utrolig populær på sushibordet, er i fare for at blive udslettet. EU-Kommissionen vil nu i 11. time forsøge at standse katastrofen gennem et handelsforbud, som forhåbentligt vil resultere i en genopbygning af bestanden.

Truet art
Uhæmmet fiskeri med store højsøflåder har nærmest udryddet den blåfinnede tun i både Stillehavet, Nordatlanten og Middelhavet. Sidstnævnte sted er bestanden på bare 50 år faldet med godt 74 procent – og det største fald er sket inden for de seneste ti år. I de danske farvande har den blåfinnede tun ikke svømmet siden en gang i 1960erne.

EU-kommissionen foreslår handelsforbud
CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) afholder i marts et topmøde i Doha med deltagelse af ca. 175 lande, og her forventes EU at kræve et næsten totalt forbud mod fangst af blåfinnet tun (ikke-industriel fiskeri ønskes undtaget fra forbuddet) og restriktioner på handelen med sildehaj og pighaj. Derudover vil EU formentlig også kræve bedre beskyttelse for andre dyrearter, herunder de vilde tigre, hvis bestand også er blevet drastisk reduceret. Det vil højst sandsynligt forårsage et forhandlingsmæssigt sammenstød med asiatiske lande, som udover at være kendt for et ganske afslappet forhold til dyrebeskyttelse også er storforbrugere af netop tun, haj og tigerdele – det sidste som bestanddel i traditionelle medicinremedier.

EU-Parlamentet bakker op
Der er opbakning til EU-Kommissionens forhandlingsposition i EU-Parlamentet, mens interessegrupper inden for især den franske og italienske fiskeindustri forventeligt nok kalder forslaget om næsten totalt forbud ’ulogisk og urimeligt’. Frankrigs og Italiens voldsomme overfiskeri har bidraget ikke så lidt til den absolutte bundrekord, som tunbestanden i Middelhavet nu har nået.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: