Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 9. marts 2010

Tests på dyr kan og bør undgås

REACH (Registrering, Evaluering, Autorisering og Restriktion af Kemikalier) er EU’s nye samlede kemikalielovgivning, som overordnet sigter på at beskytte forbrugerne og miljøet mod skadelige stoffer.

Øget brug af forsøgsdyr
REACH indebærer et lovkrav om, at ca. 75 000 kemiske stoffer skal valideres. Og eftersom forsøg på dyr stadig er standardmetoden for testning af kemiske stoffer betyder det, at vi vil se en øget brug af forsøgsdyr over de næste ti år – selv de mest konservative vurderinger taler om 9 millioner dyr, der vil udsættes for lidelser og død på grund af kravet om nye tests. Forsøgsdyrenes Værn og andre europæiske dyreværnsforeninger har tidligt i processen ihærdigt arbejdet for at nedbringe antallet af forsøgsdyr. Følgelig er det blevet nedfældet i lovteksten, at testning på dyr bør begrænses blandt andet ved at anvende eksisterende data, erstatte dyreforsøg med datamodeller og andre metoder og tilpasse testkravene således at kemiske stoffer ikke testes enkeltvis men i kategorier.

Britiske guidelines
I Storbritannien har de relevante myndigheder udstedt en detaljeret vejledning, der skal bistå kemiske virksomheder med at undgå tests på dyr. Publikationen opfordrer producenterne til først og fremmest at bruge tilgængelige data, og anfører de alternativer til dyreforsøg, der allerede nu er til rådighed. Vejledningen hilses velkommen af den britiske dyreværnsforening og bør være model for lignende publikationer i de øvrige EU-lande.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: