Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 17. marts 2010

Undersøgelse om primater tages op til revision

Efter klage fra blandt andet den europæiske dyreværnssammenslutning (ECEAE), som Forsøgsdyrenes Værn er medlem af, har den europæiske ombudsmand besluttet, at undersøgelsen om brugen af primater som forsøgsdyr skal underkastes en granskning.

Anklager om uprofessionelt arbejde
Undersøgelsen, der skulle danne grundlag for at oprette en tidsplan for erstatningen af primater i forsøg, blev bestilt i 2007 på foranledning af Europa-Parlamentet. Arbejdet resulterede i 2008 i en offentlig høring, hvor arbejdsgruppen fremlagde deres konklusioner. Det er disse konklusioner, der gav anledning til protester fra såvel ECEAE som interesseorganisationer for læger og patienter. Hovedindvendingen er, at medlemmerne af arbejdsgruppen ikke besidder den nødvendige ekspertise til at kunne udtale sig om emnet. Dertil kommer, at en stor mængde materiale med relevans for forsøg med primater og alternativer hertil, som interesseorganisationerne stillede til rådighed, ikke er blevet taget i betragtning. 

EU-kommissionen skoleret
Den europæiske ombudsmand betragter det som en sag af stor interesse for offentligheden, og har nu bedt EU-kommissionen om at redegøre for kriterierne for såvel udnævnelse af arbejdsgruppens medlemmer som udvælgelsen af bidrag fra tredjepart. Deadline for det er den 30. april 2010.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: