Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 22. marts 2010

Familieunderholdning eller udnyttelse?

Annoncer overalt bebuder, at cirkus er kommet til byen. Så kan Familien Danmark endnu en gang more sig ved synet af de dresserede dyr – men mon fornøjelsen ville være den samme, hvis man gav sig tid til at tænke over, hvilket liv man byder cirkusdyrene?

I strid med naturen
Det kan meget vel være, at forholdene for dyr i cirkus er blevet mindre hårrejsende, og at der er blevet sat en stopper for den groveste behandling af dyrene. Men dyrene lever stadig et liv, hvor deres behov for at udvise naturlig adfærd helt er tilsidesat. De er underlagt trænerens luner, og skal lystre en jerndisciplin for at lære de kunster, som de fremviser i manegen. At de for en stor del tvinges til at medvirke i numre, der for det første er helt naturstridige og for det andet gør dem angste, er uomtvisteligt. De eneste der ikke kan eller vil se det, er dem, der er involveret i cirkuset.

En ussel tilværelse
Under turnéerne, der varer en stor del af året, transporteres de fra sted til sted, hvilket er en stor belastning for dyr, der er meget ”konservative” og har behov for kendte omgivelser og lugte. At man derudover véd fra transport af landbrugsdyr, at det er fysisk meget belastende for dyr at stå i køretøjer i fart, er et andet kritisabelt forhold. At dyrene konstant skifter opholdsted, og ofte opstaldes på få kvadratmeter, resulterer i stress og angst.

Uden for cirkusteltet kan besøgende så opleve de ’morsomme’ elefanter, kameler, heste, geder m.m. stå helt apatiske, eller udføre stereotype bevægelser, tøjret med fodlænker – eller også gå manisk frem og tilbage i de små bure, mens støjende børn og voksne dagen lang defilerer forbi. Hvordan man bilde sig selv – eller sine børn – ind, af disse dyr lever et godt liv? 

Cirkus uden dyr
Det er ikke en menneskeret at lade sig underholde af dyr. Branchen selv bliver ved med at fremføre, at ’til en rigtig cirkusforestilling hører dyr – masser af dyr’ – men er det nu også rigtigt? Et godt cirkus kan præsentere bjergtagende numre udført af dygtige – menneskelige! – artister. Og der sidder velsagtens en del blandt tilskuerne, som finder, at klovne er mere morsomme end pyjamasklædte dyr på cykler. Allerede i dag findes der rundt om i verden mange cirkus, der formår at underholde helt uden brug af dyr.

Er sandheden, at mennesker ikke vil eller kan se tingene fra dyrenes synsvinkel? Er det største trylle- eller forvandlingsnummer i sådanne forestillinger egentlig ikke det, at de menneskelige tilskuere er i stand til at foregøgle sig selv, at dyrene har det ”skægt”? 

Forbud i mange lande
En række lande og regioner har forbudt anvendelsen af vilde dyr i cirkus, og Bolivia har taget skridtet fuldt ud og har forbudt alle cirkusdyr. I Danmark har en arbejdsgruppe, der blev nedsat af daværende justitsminister Lene Espersen, konkluderet, at der ikke er nogen videnskabelig begrundelse for et forbud. Vi må endnu en gang erkende, at vort lille land langtfra er en frontløber på dyrevelfærdsområdet. Vi er faktisk helt bagud.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: