Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 24. marts 2010

Den blåfinnede tun offer for kyniske handelsinteresser

Storindustriens interesser, i uskøn forening med irrationelle hensyn til såkaldte nationale traditioner, har tvunget et forsøg på at komme den udryddelsestruede blåfinnede tun til undsætning i knæ.

Forslag afvist
I februar måned skrev vi i en post, at EU vil kræve den blåfinnede tun og en række andre truede dyrearter sat under beskyttelse på det topmøde, som CITES (Konventionen om International Handel med Udryddelsestruede Vilde Dyre- og Plantearter) afholdt i Doha, Qatar. Forslaget har imidlertid lidt skibbrud som følge af indædt modstand fra især Japan – som forbruger ca. tre fjerdedele af verdens blåfinnede tun, og som tilsyneladende opfatter anfægtelsen af deres ret til at fiske et hvilket som helst havdyr, truet eller ej, som et direkte angreb på deres nationale sjæl.

Dumstædig overlegenhed
Modstanden mod at forbyde handel med blåfinnet tun baseres på en uunderbygget og ansvarsløs afvisning af den dokumentation, som havbiologernes har fremlagt. De viser, at hvis man fortsætter i blot to år med fiskeri af samme omfang som i dag, så vil den blåfinnede tun føje sig til den alenlange række af arter, som menneskets tankeløse rovdrift har fjernet fra planetens overflade.

Lunken holdning blandt EU-stater
Japan er dog ikke det eneste land, der skal holdes ansvarlig for nederlaget. EU har langt fra stået samlet i sagen. Flere af de EU-lande, hvor eksport af tun til bl.a. Japan skæpper godt i fiskeindustriens kasser, har ønsket, at et eventuelt forbud først skulle træde i kraft fra 2011 – hvor det formentlig alligevel ville være for sent for at kunne genoprette bestandene. Man kan med god grund frygte, at kyniske profitberegninger hele tiden har været en del af denne sørgelige politiske maskerade.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: