Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 27. marts 2010

Danmark under anklage for ulovlig handel med hvalprodukter

Oplysninger hos de statistiske myndigheder i Island, som Selskabet til Bevarelse af Hvaler og Delfiner (WDCS) har fået adgang til, viser, at Danmark ulovligt har aftaget hvalprodukter fra Island.

Brud på internationale regler
Handel med hvalkød og biprodukter er accepteret, så længe det foregår mellem hvalfangernationer, men ifølge CITES-reglerne, der styrer handelen med truede dyrearter, er det forbudt at sælge hvalprodukter til de øvrige lande. Det er den regel, danske opkøbere har brudt ved i 2009 at aftage over 22 ton såkaldt ’hvalmel’ fra Island. Den ulovlige handel er blevet indberettet for EU-Kommissionen, CITES-sekretariatet, Danmarks CITES-myndigheder, Interpol og den internationale toldorganisation, WCO.

Foder til dyr i industrielle landbrug
De danske myndigheder vil nu forsøge at opklare, hvor de ulovligt importerede hvalprodukter er endt henne. Det er højst sandsynligt, at de er blevet brugt som foder i landets mange svine-, mink- og fiskefarme, som er et oplagt marked for de samvittighedsløse købmænd i hvalfangerindustrien. Det kan vise sig at være umuligt at spore slutdestinationen for hvalmelet, men de danske myndigheder lover, at de i fremtiden vil holde et vågent øje med, at lemfældig omgang med loven ikke igen bringer Danmark på kant med de internationale konventioner.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: