Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 27. marts 2010

Russisk universitet afskaffer dyreforsøg i undervisningen

Den Statslige Farmaceutakademi i Perm bliver den 10. højere læreanstalt i Rusland, der forpligter sig til at erstatte dyreforsøg i undervisningen med andre metoder.

Moderne og human undervisning
Farmaceutakademiet har indgået an aftale med InterNICHE (International Network for Humane Education), som vil donere computerprogrammer til gengæld for, at al undervisning fremover foregår uden brug af forsøg på dyr. Farmaceutakademiet er den første læreanstalt i SNG-landene (det fællesskab, som består af 12 af de tidligere sovjetstater), hvor anvendelsen af forsøgsdyr ophører fuldstændigt i alle institutionens afdelinger.

Igangværende proces
Farmaceutakademiet i Perm slutter sig til en efterhånden lang række af universiteter og andre højere læreanstalter i SNG-landene, der siden 2005 har indgået lignende kontrakter. Det er en lovende udvikling, som en aktiv kampagne for at fremme alternativer til dyreforsøg i undervisningen har gjort mulig. Repræsentanter for dyreværnsforeninger fra Rusland, Ukraine og Hviderusland og for den russiske afdeling af InterNICHE besøger forskellige højere læreanstalter i regionen, hvor de udbreder kendskabet til de metoder, der kan erstatte dyreforsøg – såsom computerprogrammer, dukkesimulatorer og praktisk klinisk erfaring – og deres etiske og videnskabelige fordele.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: