Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 3. april 2010

Dyreforsøg giver misvisende billede

Ny undersøgelse viser, at studier, hvor dyreforsøg viser en positiv behandlingseffekt, i betydelig højere grad bliver offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter.

Selektiv offentliggørelse
Et hold forskere fra det britiske Edinburgh Universitet, med neurolog Malcolm Macleod i spidsen, har undersøgt 525 studier af slagtilfælde, der samlet omfattede 1359 forsøg med dyr. De fandt ud af, at uforholdsmæssigt mange af de publicerede studier rapporterede om en stor behandlingseffekt, og at op mod 16 % af alle studier aldrig blev offentliggjort. Ifølge McLeods forskerhold tyder det på, at mange af de studier, der viser negative resultater, forbliver i skuffen. Den selektive offentliggørelse af resultater, som Mcleod dokumenterer, er utvivlsomt med til at skabe et falsk indtryk af, hvor effektive lægemidlerne er, mener han.

Falske forventninger
Forskere er generelt enige om, at forskningsresultater baseret på dyreforsøg ikke er anvendelige til at forudsige, hvordan en behandlingsstrategi vil virke på mennesker. Dyrenes fysiologi er grundlæggende forskellig fra menneskets, og derfor kan resultater ikke uden videre overføres arterne imellem. Når forskere så oven i købet undlader at rapportere forsøg med negativt udfald, så skabes der et overdrevet positivt billede, som giver urealistiske forventninger til fremtidsudsigterne for behandlingen. Konsekvensen er ikke alene et utroligt spild af dyreliv – hvilket i sig selv er et alvorligt etisk problem – men også spild af forskningsressourcer, eftersom det medfører, at kliniske tests indledes på baggrund af mangelfuld viden.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: