Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 13. april 2010

Der er penge i frygten

Kopper: en alvorlig virussygdom, som WHO erklærede udryddet i 1980, og som befolkningen i dag netop derfor har en lav immunitet overfor. Læg dertil DNA-teknologi, der angiveligt skulle gøre det muligt at genskabe koppeviruset. Det er bl.a. elementererne i det rædselsscenarie, som Bavarian Nordic har rullet frem for beslutningstagere i adskillige lande, ikke mindst USA, og som har vist sig at give pote.

Skeptiske eksperter
Eksperterne regner mildest talt ikke med en overhængende fare for angreb med koppevirus og betragter det som ganske usandsynligt, at en ikke-statslig aktør vil kunne skaffe sig adgang til de oplagrede vira. Alligevel har de amerikanske myndigheder blåstemplet Bavarian Nordics fabrik til produktion af koppevaccine. En god nyhed for selskabet, som kan se frem til fyldte ordrebøger de næste år.

Dyrene betaler prisen
Fra et dyreværnsperspektiv er det imidlertid en meget sørgelig nyhed, da koppevaccinen udvikles og fortløbende testes med brug af mus. Der er meget, vi mennesker kan frygte at komme til at lide af eller blive udsat for – nu også en terrorbaseret spredning af koppevirus. På baggrund af tvivlsomme dyreforsøg står nogle regeringer nu med en dyrt indkøbt vaccine – i det ganske hypotetiske tilfælde, at jorden skulle blive udsat for et koppeangreb. Listen over kommende opfindelser – såfremt, ifald der muligvis vil ske et eller andet – kan sikkert blive lang. Dyrene betaler prisen.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: