Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 23. april 2010

Verdensdagen for forsøgsdyr

Lørdag den 24. april er det Verdensdagen for Forsøgsdyr. Dagen blev indstiftet den 26. juni 1978 af Forsøgsdyrenes Værn og to andre internationale dyreværnsforeninger på et møde på Forsøgsdyrenes Værns daværende adresse i Holte. I dag er den 24. april en FN-anerkendt dag, hvor vi sætter fokus på de utallige dyr, der hver dag i videnskabens navn udsættes for lidelser i forsøgslaboratorier verden over.

Status
I dag, 22 år efter den første Verdensdag for Forsøgsdyr, er der både godt og mindre godt at berette om. På den positive side kan vi notere, at der sker en støt udvikling i forskningen i metoder uden brug af dyr. Flere og flere videnskabsfolk vælger at udvikle og anvende humane metoder, som både etisk og videnskabeligt er at foretrække frem for de ofte upålidelige dyreforsøg. Samtidigt er der kommet en større bevågenhed i offentligheden og blandt politikere, også på EU-niveau. Desværre ser det nye Forsøgsdyrdirektiv, som forventes vedtaget i den nærmeste fremtid, ikke ud til at blive det skridt fremad, som man havde håbet. Især er det beklageligt, at det ikke længere vil være muligt for de enkelte lande at sætte en højere standard for dyrevelfærd end den, der bliver besluttet på fælleseuropæisk niveau. Det er trist, at bureaukratiske hensyn til den såkaldte harmonisering har vist sig at veje tungere end hensynet til dyrene.

Udfordringer
Den bedste måde at komme væk fra dyreforsøg på er at sætte noget andet i stedet. Derfor er udviklingen af pålidelige metoder uden brug af dyr absolut afgørende. Danmark udmærker sig ved slet ikke at prioritere forskningen i alternative metoder finansielt, og derfor halter vi bagefter i forhold til mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er på høje tid, at politikerne, der ellers gerne taler om vigtigheden af dyrevelfærd i vores moderne samfund, lader handling følge ord og tildeler forskning i metoder uden brug af dyr en stor pose penge. Det er den eneste vej frem.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: