Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 4. maj 2010

Kampagne mod nyt dyreforsøgslaboratorium i Malaysia

Forsøgsdyrenes Værn og de øvrige medlemmer af Den Europæiske Koalition mod Dyreforsøg (ECEAE), har i samarbejde med en række asiatiske dyreværnsforeninger indledt en kampagne rettet mod den planlagte opførelse af et nyt dyreforsøgslaboratorium i den malaysiske by Malacca. Kampagnen blev lanceret den 24. april i forbindelse med Verdensdagen for Forsøgsdyr, som vi tidligere har omtalt her på bloggen.

Kontroversielt formål
Laboratoriet skal opføres i fællesskab af et indisk og et statsejet malaysisk biotekfirma. I det vil der, ifølge den malaysiske presse, skulle foregå forsøg på både mus, rotter, marsvin, kaniner og aber. Der er primært tale om giftighedstests, der bl.a. indgår i udviklingen af kosmetiske produkter. Det er kontroversielt, da brugen af dyreforsøg i denne sammenhæng er ulovlig i EU og en række andre lande. Derudover er der udtalt bekymring for, at det ny dyreforsøgslaboratorium vil betyde en fornyet stigning i handelen med vilde aber.

Udlicitering af dyreforsøg
Malaysia er et af de lande, hvor forsøg på dyr kan udføres, uden at ’besværlig’ dyreværnslovgivning stiller hindringer i vejen – for landet har nemlig ikke nogen lovgivning, der beskytter dyr der anvendes i forskningsøjemed. Lande som Malaysia og Kina, der kun har begrænset eller slet ingen dyreværnslovgivning, er i de senere år blevet attraktive for medicinalindustrien. Her kan den nemlig udlicitere eksperimenter, som de vestlige landes strammere lovgivning enten forbyder eller gør det svært at opnå tilladelse til. Så nu kan udviklingslande konkurrere ikke blot på lave lønninger, men også på manglende etiske hensyn til forsøgsdyrene.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: