Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 12. maj 2010

Stamceller i stedet for forsøgsdyr

Det har længe været kendt, at stamceller har potentiale til at reducere brugen af forsøgsdyr i udviklingen af lægemidler. En ny type stamceller kan give det afgørende skub i uviklingen.

En ny type stamceller
Forskerhold fra Wisconsin Universitetet og Kyoto Universitet, ledet af henholdsvis professor Jamie Thompson og professor Shinya Yamanaka, har udviklet en ny type stamceller, kaldet IPS-celler. De er skabt ved genetisk omkodning af celler, der stammer fra voksent hudvæv, og giver derfor ikke anledning til de samme etiske forbehold som stamceller, der kommer fra fostre.

Vide anvendelsesmuligheder
Stamceller er grundceller, der kan udvikles til enhver type celler i den menneskelige krop. De kan for eksempel udvikle sig til hjerteceller, som kan indgå i udviklingen af hjertemedicin. Specialiserede cellekulturer med en bestemt genetisk profil kan bruges til målrettede tests af lægemiddel-kandidater. På denne måde vil man på et tidligt stadium kunne eliminere stoffer, der viser sig at have skadelige bivirkninger på mennesker med netop den profil. Det betyder, at langt færre stoffer vil skulle testes på dyr.

Bedre testmodeller
Både videnskabsfolk og dyreværnsorganisationer har i årevis fremhævet den kendsgerning, at tests af bl.a. lægemidler og kemiske stoffer på dyr giver yderst upålidelige resultater. Helt i tråd med det forventer forskerne bag IPS-cellerne, at vævskulturer udviklet af IPS-celler vil være langt bedre modeller for eksempelvis giftighedstests end forsøgsdyr. ’Sammenhængen mellem resultaterne i dyre- og menneskeforsøg er, når alt kommer til alt, ikke overvældende’, udtaler professor Thompson.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: