Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 9. juni 2010

Dyrevelfærd på dagsordenen i Brasilien

Indsatsen for at forbedre dyrevelfærden i Latinamerika skal styrkes. Derfor afholdt EU-Kommissionen og FN’s Organisation for Fødevarer og Landbrug (FAO) to workshops, hvor forskellige aspekter ved emnet blev drøftet. Arrangementet skete i samarbejde med Fakultet for Landbrug ved Saõ Paulo Universitetet i Brasilien.

Nye metoder og bedre uddannelse
Den ene workshop fokuserede på produktionsmetoder og redskaber, som uden høje omkostninger vil kunne forbedre dyrevelfærden i latinamerikansk landbrug. Det andet tema var uddannelsesstrategier, som skal være med til at fremme dyrevelfærden i både praksis og teori. Videnskabsfolk og NGO’er, såvel som repræsentanter for de relevante myndigheder og interessegrupper fra hele regionen, deltog i arrangementet. Erfaringerne fra workshoppen vil indgå i forberedelserne til den kommende Konference om Uddannelse i Dyrevelfærd, der for første gang afholdes i EU-regi i oktober 2010.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: