Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 10. juni 2010

EU-retningslinjer for at undgå dyretests

Det Europæiske Kemikalieagentur, der har ansvar for registreringer, vurderinger og godkendelser af kemikalier i EU, har netop offentliggjort nye retningslinjer, som skal hjælpe den kemiske industri med at undgå testning på dyr. Forsøgsdyrenes Værn, i lighed med de øvrige europæiske dyreværnsforeninger, hilser initiativet velkommen.

Lovgivning til skade for forsøgsdyrene
Ifølge den nye REACH lovgivning, der trådte i kraft i juni 2007, skal alle kemiske stoffer, der anvendes inden for EU’s grænser, genevalueres. Kravet betyder, et meget stort antal forsøgsdyr – op mod 50 millioner, efter nogle eksperters vurdering – vil miste livet i forsøg, hvor velkendte stoffer testes på ny. Det har givet anledning til kritik fra foreninger, der arbejder for forsøgsdyrene. De har arbejdet ihærdigt for at sikre, at genevalueringen i videst muligt udstrækning foretages med testmetoder uden brug af dyr.

Op til industrien
Dyreværnsorganisationernes dialog med agenturet har ført til den nyligt publicerede ’Praktisk håndbog i at undgå unødvendige dyreforsøg’. Guiden skal vejlede producenterne om de alternativer metoder, der er til rådighed, således at afprøvninger på dyr kun foretages når alle andre muligheder er udtømt. Den kan dog ikke bruges til at kræve, at de kemiske virksomheder undlader at bruge dyreforsøg. Det er således op til dem selv, om de vil benytte retningslinjerne eller ej. Man kan derfor frygte, at industrien vil bruge tidspres som undskyldning for at ’gøre som man altid har gjort’ – hvilket i denne sammenhæng desværre betyder’ teste på dyr’.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: