Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 10. august 2010

Opgiv kødet og red kloden

Der er mange gode grunde til at blive vegetar – først og fremmest medfølelse og omtanke for jordens andre levende væsener. Desuden har FN slået fast en gang for alle, at kødproduktionen er en af de industrier, der bidrager mest til drivhusgasudslippet og som sådan udgør en alvorlig trussel mod klodens overlevelse. FN’s anbefaling? Vi burde alle blive vegetarer.

Den store miljøsynder
Næsten uanset hvilket aspekt vi ser på, udgør den industrielle kvægavl en voldsom belastning for miljøet. En tredjedel af vores overbefolkede klodes landmasse bruges alene til kvæghold. Billeder af regnskoven med skaldede pletter på størrelse med mindre byer vidner om de enorme skovarealer, der inddrages til græsning eller dyrkning af korn beregnet til kvægfoder. En tredjedel af alle verdens afgrøder bruges i øvrigt til at fodre kvæg, hvis kød hovedsageligt spises af mennesker i de rige lande. Giftigt udslip fra kødfabrikkerne forurener vandløb og have og truer biodiversiteten. Næsten to tredjedele af den ammoniak, som mennesker lukker ud i atmosfæren, og som er hovedårsag til syreregn, skyldes kvægavl. Resistente bakterier, som stammer fra de industrielle farmes overmedicinerede dyr, er en global trussel mod sundheden. Vi kunne blive ved – kødindustriens synderegister er alenlangt.

Kødfri mandag
Global vegetarisme er nok stadig et for ambitiøst mål at stille sig. Men efterhånden har mange indset, at et mere behersket kødindtag ikke alene er godt for sundheden, men også er den hurtigste og enkleste måde at mindske menneskets negative påvirkning af miljøet. Stadig flere tilslutter sig kampagnen for at holde en kødfri ugedag, lanceret af musik-ikonet Paul McCartney, som er mangeårig vegetar. Læs vores tidligere post om kampagnen her.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: