Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 26. august 2010

Tysk nej til amerikanske militærforsøg på levende dyr

De tyske myndigheder har afvist en ansøgning fra det amerikanske militær om at udføre forsøg på grise og geder. Dyrene skulle bruges til at træne amerikanske læger stationeret i Tyskland i at behandle slagmarkslæsioner.

Offentlig forargelse
Reaktionen blev overvældende, da ansøgningen kom til offentlighedens kendskab. Både almindelige borgere og dyreværnsorganisationer tog skarp afstand fra planerne i en overflod af breve og emails. Det førte til, at den amerikanske hær i første omgang trak ansøgningen tilbage – for blot at genindsende den i en lidt ændret form. Det hjalp heller ikke – de tyske myndigheder var heldigvis deres opgave voksen, og afviste ansøgningen.

Forsøg i strid med loven
De amerikanske planer strider nemlig mod to bestemmelser i den tyske dyreværnslov. Ifølge lovgivningen er det forbudt at anvende dyr til at teste våben eller militært udstyr af nogen art. Ej heller er det tilladt at anvende dyr til uddannelsesformål, når resultatet kan opnås med andre – og bedre – metoder, såsom computersimulering eller reel praktisk erfaring fra en af verdens mange krigszoner.

Danmark i bagtroppen
Flere lande, heriblandt Tyskland og England, har afskaffet kirurgisk træning på levende dyr i forsøg der relaterer sig til krigssituationer. Dog ikke Danmark – danske militærlæger træner for eksempel deres færdigheder i krigskirurgi på grisekroppe. Forsøgsdyrenes Værn har gentagne gange påpeget, at det er fuldstændigt unødvendigt at ofre dyreliv, da man efterhånden har udviklet fremragende computersimulatorer, som man kan træne operationer i. Men så længe holdningen er, at dyr er til for menneskers skyld, er der ikke udsigt til, at denne lemfældige omgang med dyreliv hører op.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: