Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 28. september 2010

Forsker kritiserer manglende fremsyn

Professor Mark Davis, leder af Institute for Immunity, Transplantation and Infection ved det velansete Stanford University i USA, revser i en artikel forskerstanden for manglende fremsyn og nytænkning, når det gælder forskningsmetoder.

Forskellig anatomi
De etiske grunde for at bevæge sig væk fra dyreforsøg burde være indlysende. Derudover er der også en lang række videnskabelige forhold, der taler for det. For eksempel er anatomien hos mus – den mest anvendte dyreart i laboratorierne – og mennesker væsensforskellig. Dertil kommer, at de sterile vilkår, forsøgsdyr holdes under, slet ikke kan sammenlignes med det naturlige miljø, mennesker normalt lever i. Det underminerer i høj grad anvendeligheden af resultaterne fra forsøg i for eksempel mus, når en bestemt behandling testes videre i mennesker.

Behandlinger uden virkning
Denne ’fiksering på mus’ forklarer ifølge professor Davis, hvorfor et flertal af de kliniske forsøg, der afprøver dyreforsøgsbaserede behandlinger for kræft, infektionssygdomme og autoimmune sygdomme, svigter. Problemet begrænser sig ikke til sygdomsorienteret forskning, men gælder også for eksempel giftighedstests af kemikalier, der bl.a. anvendes i husholdningsprodukter. Netop dét er aldeles relevant i disse år, hvor EU’s ny kemikaliedirektiv, REACH, kræver, at alle kemiske stoffer sikkerhedsvurderes på ny – hvilket risikerer at koste op mod 54 millioner forsøgsdyr livet.

Nye baner
Det er på høje tid, at forskerne holder op med at stirre sig blinde på dyreforsøg og begynder at tænke i nye baner. I de senere år er der blevet udviklet mange nye og mere avancerede metoder til både sygdomsforskning og kemikalietestning, som tager udgangspunkt i den menneskelige organisme. Det kan være cellestudier, computermodeller eller epidemiologiske studier som det, Mark Davis og en række forskere fra nogle af USA’s mest prestigefyldte universiteter og forskningsinstitutter er i gang med at foretage. Deres projekt, som er støttet af bl.a. den amerikanske regering, undersøger immunsystemets respons på vacciner – et område, hvor der ellers typisk anvendes et meget stort antal dyr til forsøg. Det ville uden tvivl betyde en sejr for både etik og videnskab, hvis flere forskere valgte at betræde samme vej.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: