Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 29. september 2010

Novo på charmekur

Novo Nordisk har proklameret i medierne, at de vil skyde 45 millioner kroner i et nyt dyreforsøgscenter, der etableres i samarbejde med Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Det ny center skal uddanne en række ph.d.’ere for at imødegå en forventet mangel på arbejdskraft inden for dyreforsøgsområdet.

Hensyn til forsøgsdyrene?                    
På overfladen kan formålet med Novos ny center virke ganske tilforladelig. For det er vel at foretrække, at dyreforsøg udføres i Danmark af veluddannet personale under hensynstagen til gældende retningslinjer, frem for at de udliciteres til lande uden lovgivning eller kontrol på området? Ved nærmere eftertanke lyder argumentet imidlertid noget hult og blot som endnu et selvpromoverende tiltag – især når man tænker på, at mangelfuld eller ikke-eksisterende dyreværnslovgivning ikke ser ud til at udgøre en parameter, når Novo beslutter at investere i lande såsom Kina, Brasilien, Mexico eller Indien. For eksempel er det netop blevet offentliggjort i en pressemeddelelse, at Novo vil fordoble deres forskningsindsats i Kina. Med landets dyreværnsmæssige generalieblad in mente vækker nyheden alvorlig bekymring – hvilket vi også tidligere har skrevet om her på bloggen.

Mod bedre vidende
Novo begrunder deres millionstore investering med behovet for fortsat at kunne udføre dyreforsøg i Danmark på ’højt videnskabeligt plan’. Men efterhånden er der bred videnskabelig konsensus, at behandlinger afprøvet i dyr dårligt kan bruges til at forudsige, hvordan den menneskelige organisme vil reagere. Et fokusskifte fra forsøg i dyr til moderne, dyrefri metoder såsom studier af menneskeligt væv, computersimulationer eller matematiske modeller vil kunne sætte skub i forståelsen af en lang række sygdomme, som videnskaben stadig ikke har behandling for. Så hvorfor holde fast og investere millioner i noget, der beviseligt er utilstrækkeligt?

Visioner savnes
Novos satsning er karakteristisk for den visionsløse og bagudskuende strategi, der desværre kendetegner hele medicinalindustrien. Kunne man i stedet forestille sig, at de brugte en lige så stor pose penge på at etablere et forskningscenter til at udvikle alternativer til dyreforsøg, som både er fremtidssikrede og etisk forsvarlige?  Med deres seneste investering vælger Novo Nordisk, der ellers gerne og ofte taler om fremskridt og innovation, at trampe videre ad samme slagne vej.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: