Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 5. oktober 2010

En forspildt chance – EU’s ny forsøgsdyrsdirektiv vedtaget

EU’s nylig vedtagne forsøgsdyrsdirektiv lever langtfra op til forventningerne om en mere moderne og human lovgivning. Forsøgsdyrenes Værn og de øvrige medlemmer af Den Europæiske Koalition mod Dyreforsøg (ECEAE) er dybt skuffede over, at EU-Parlamentet har valgt at se bort fra den offentlige mening hos de befolkninger, det repræsenterer.

Svagt kompromis
Direktivet, som er resultatet af godt halvandet års forhandlinger mellem EU-Kommissionen og EU Parlamentet, er endt som en vingeskudt udgave af Kommissionens oprindelige udkast. Der var i udkastet lagt op til væsentlige forbedringer af forsøgsdyrenes forhold, som – dels på grund af dyreforsøgsindustriens lobbyarbejde og dels på grund af parlamentsmedlemmernes manglende fremsynethed og indsigt – ikke er kommet med i den endelige lovtekst.

Mange grunde til kritik
Det er for eksempel ganske kritisabelt, at det ikke er tilladt de enkelte nationale regeringer at vedtage standarder på dyreforsøgsområdet, der er strengere end EU’s. Frygten for en forringelse af konkurrenceevnen (en påstand, der i øvrigt aldrig er blevet underbygget) har endnu en gang vist sig at veje tungere i lovgivernes sind end hensynet til de millioner af forsøgsdyr, der hvert år lader livet i EU’s laboratorier. Endnu et eksempel på visionsløs og utidssvarende lovgivning er, at det stadig er tilladt at underkaste samme dyr gentagne forsøg, så længe en dyrlæge bedømmer det som forsvarligt. Det forudsætter, at et dyrlæger altid har dyrenes velfærd som øverste prioritet og altid foretager den korrekte vurdering – i bedste fald en naiv forestilling.

Befolkningernes krav overhørt
Derudover er der et række væsentlige punkter, der heller ikke imødegås i tilstrækkelig grad i det ny direktiv: en strategi for reduktion og i sidste ende erstatning af dyreforsøg, finansiering af udvikling af dyrefri metoder og et øjeblikkeligt forbud mod eksperimenter, der ikke retter sig mod alvorlige eller livstruende lidelser. EU-Parlamentet har således forpasset en enestående mulighed for at fremtidssikre den europæiske lovgivning på området. Videnskaben i Europa havde utvivlsomt været bedre rustet til en ny tids udfordringer med en lov, der – udover at sikre gode forhold for de forsøgsdyr, der endnu måtte anvendes – også udpegede forskning i dyrefri metoder som et indsatsområde – ikke kun på papiret, men også ved at tildele den forskning de nødvendige midler. Dyrs velfærd er noget, der optager den europæiske befolkning, og der er bred støtte til kravet om en lovgivning, der reelt værner om forsøgsdyrene og pålægger massiv indsats for at fremme forskning i metoder uden brug af dyr. Det krav har EU-politikerne valgt at overhøre.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: