Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 20. oktober 2010

Grusom handel med vilde aber

Forsøgsdyrenes Værn og de øvrige dyreværnsorganisationer i ECEAE (The European Coalition to End Animal Experiments) har længe arbejdet på at få indført et fuldstændigt forbud mod forsøg på ikke-menneskelige primater – foreløbigt uden held.

Restriktioner uden virkning
EU har indført en række restriktioner på forsøg på ikke-menneskelige primater – men det har desværre blot betydet, et mange virksomheder har flyttet deres forsøg til lande uden tilsvarende lovgivning. Antallet af aber, der anvendes i forsøg, er stadig så højt, at avl i fangenskab slet ikke kan følge med efterspørgslen. Konsekvensen er, at vildtlevende aber på brutal vis indfanges i bl.a. Cambodja, Malaysia og Mauritius og sendes videre til forsøgslaboratorier verden over.

Usminket mishandling
En undersøgelse udført af den britiske forsøgsdyrsorganisation BUAV har afsløret, hvordan jægere hårdhændet indfanger makakaber i Mauritius’ jungle. Makakaberne er yderst sociale dyr, der er vant til et liv blandt deres fæller i frodige sumpskove eller i junglen. I skærende modsætning til det holdes de tilfangetagne aber indespærret i trådbure eller små aflukker med tomme betongulve – indtil de sendes videre, enten direkte til forsøgslaboratorier eller til avlsfarme, hvor de skal producere fremtidige forsyninger til laboratorierne. Handlen foregår på trods af, at CITES (Konventionen om International Handel med Udryddelsestruede Vilde Dyre- og Plantearter) har opført makakaber på listen over dyrearter, med hvilke handel kun er tilladt under kontrollerede forhold.

Læs Forsøgsdyrenes Værns tidligere artikel om handel med vilde aber her.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: