Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 12. november 2010

Dansk professor modtager Nordisk Forskningspris for forskning i metoder, der kan erstatte dyreforsøg

Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg bliver i år tildelt professor Johnny T. Ottesen fra Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet.   

Årets prismodtager
Professor Johnny T. Ottesen forsker i at udvikle matematiske modeller af kroppens organsystemer, primært det kardiovaskulære system og dets regulering. Han har bidraget med ny viden om centrale mekanismer i blodskredsløbet og det respiratoriske system. Modellen simulerer reguleringen af blodskredsløbet og kemiske stoffers optagelse, nedbrydning og udskillelse.

Motivation
Professor Ottesens forskning har stort potentiale på en lang række områder. Det gælder især arbejdet med at erstatte anvendelsen af forsøgsdyr inden for medicinudvikling og giftighedstestning. Hans matematiske model over kroppens kredsløb kan give ny viden om folkesygdomme såsom hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, stress, depression eller diabetes – med bedre diagnoser, behandlingsformer og medicinudvikling til følge. Et meget stort antal forsøgsdyr anvendes til forsøg rettet mod netop disse sygdomme. 

Matematiske modeller
Matematiske modeller er et væsentligt forskningsområde, som oplever vækst på internationalt plan. Forskere verden over arbejder på at udvikle matematiske modeller af de mekaniske, fysiske og biokemiske funktioner i den levende menneskekrop. Målet er at skabe det såkaldte virtuelle menneske – en tro gengivelse af den menneskelige organisme, som vil gøre det muligt at undersøge den som ét komplekst og dynamisk system.

Nordisk Forskningspris – et skandinavisk samarbejde
Prisen på 60.000 svenske kroner er stiftet af danske Alternativfondet i samarbejde med det svenske fond Forska utan djurförsök og det finske fond Juliana von Wendts Stiftelse. Prisen tildeles årligt en forsker eller forskergruppe, som har udmærket sig ved banebrydende forskning i metoder, der kan erstatte dyreforsøg.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: