Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 30. november 2010

Forsøg på mus til at påvise giftstoffer i skaldyr skal udfases

Europa-Kommissionen har bekendtgjort i en pressemeddelelse, at museforsøg til påvisning af giftstof i skaldyr fremover skal erstattes af en kemisk test, der ikke anvender dyr.

Gift i skaldyrene
Skaldyr kan indeholde giftstoffer, der kommer fra det vand, dyrene lever i, og som kan være skadelige for mennesker. Derfor kræver reglerne om fødevaresikkerhed, at hvert parti skaldyr fra samme område testes for giftstoffet, inden de bliver sendt på markedet. Den test som anvendes i dag, foregår ved at sprøjte prøver fra skaldyrene ind i tre mus. Hvis to af dem dør, anses det pågældende parti skaldyr for at være farligt for mennesker (og i allerhøjeste grad for mus, kunne vi tilføje), og kasseres.

Ubrugelige testresultater
Testen er ikke alene inhuman, men også upålidelig. Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) har gentagne gange bekræftet, at musetesten ikke er præcis nok til at kunne garantere fødevaresikkerheden. Derfor fremsatte Europa-Kommissionen i 2009 et forslag om at ændre reglerne, således at forsøg på mus erstattes af en sikrere og mere human kemisk test.  Det er dét ændringsforslag, der på et møde den 17. november har fået opbakning af medlemsstaterne.

For langsom implementering
Ifølge Europa-Kommissionens skøn vil den ny, dyrefri metode spare 300.000 mus livet om året. Så meget desto mere er det en skuffelse, at medlemsstaterne får en tre år til at udfase den beviseligt upålidelige, men frem for alt smertevoldende musetest.

Reklamer

Kategorier