Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 3. december 2010

Forsker slår fast: dyreforsøg giver ringe resultater

Det er efterhånden en offentlig hemmelighed: dyremodeller kan ikke bruges til at forudsige hvordan et bestemt stof eller en behandling vil påvirke den menneskelige organisme.

Dårlig videnskab
Alligevel fortsætter mange forskere – ikke mindst i Danmark – med at afprøve deres teorier i smertevoldende dyreforsøg. Denne meget lidt fremadskuende holdning er senest blevet kritiseret af den anerkendte toksikolog Thomas Hartung, direktør for ’Centret for Alternativer til Dyreforsøg’ ved John Hopkins universitetet i USA, og tidligere direktør for det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder (ECVAM). Professor Hartung understreger, at muse- og rottemodeller ikke engang kan bruges til at forudsige effekter i hinanden – og så meget desto mindre i mennesker, hvis anatomi og fysiologi er helt anderledes.

Tid til en ny tankemåde
Inden for de sidste mange årtier er der ikke sket et afgørende paradigmeskift i de metoder, forskerne anvender, mener professor Hartung. Tiden er inde til en betydelig mere forpligtende satsning på moderne metoder, som for eksempel computermodeller eller cellekulturer baseret på menneskelige celler – emner der i øvrigt blev taget op på Forsøgsdyrenes Værns netop afholdte seminar ’New Visions in Science’.

Smider gode penge efter dårlige
Samfundsøkonomisk er der også en kæmpegevinst at hente, hvis forskerne skifter til dyrefri metoder. I dag brænder samfundet hvert år kolossale summer af på sygdomsforskning, der ikke leverer de ønskede resultater. Forskerstanden må snart gøre op med den passivitet og det manglende fremsyn, der alt for længe har præget området.

Reklamer

Kategorier