Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 21. december 2010

Forsøgsdyrenes Værn seminar: ’New Visions in Science’

Forsøgsdyrenes Værn afholdt for nylig et seminar med titlen ’New Visions in Science’. Seminaret satte fokus på, hvordan matematiske modeller, cellekulturer og simulatorer kan erstatte dyreforsøg, og på hvordan forsøgsudøvere kan vurdere og minimere forsøgsdyrenes lidelser.

Vigtig opgave
Forskning i metoder der kan erstatte dyreforsøg eller reducere forsøgsdyrenes lidelser er desværre ikke en høj prioritet på den danske regerings dagsorden. Implementeringen af de allerede tilgængelige alternativer til dyreforsøg lader ligeledes meget tilbage at ønske. Forsøgsdyrenes Værn anser det som en vigtig opgave at informere både forskere, beslutningstagere og den brede offentlighed om de fremskridt, der sker på området – for at sikre, at det vigtige spørgsmål om anvendelsen af dyr i forskning og giftighedstestning forbliver i den offentlige bevidsthed.

Oplæg om alternative metoder i forskning og undervisning
Deltagere og oplægsholdere på seminaret var forskere fra både danske og udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner, forsøgsdyrsveterinærer og repræsentanter fra danske medicinalvirksomheder. Oplæggene omhandlede bl.a. mindre belastende eller helt dyrefri metoder i både forskning, giftighedstestning og uddannelse. Der blev talt om nødvendige forholdsregler, når forskere og dyrlæger tilser forsøgsdyr, om de forskellige måder, hvorpå lidelse i forsøgsdyr kan vurderes og minimeres – med særlig fokus på dyrlægens ansvar – og der blev præsenteret arbejder med celle-modeller, der kan erstatte dyreforsøg i henholdsvis sårforskning og hudsensibilisering-tests. Der var ligeledes et indlæg om behovet for at undervise i humane metoder i veterinærundervisning, herunder haptiske simulatorer (for eksempel den ’haptiske ko’, som giver dyrlægestuderende fornemmelsen af at røre ved det indre af en levende ko, således at de kan udføre de undersøgelser de skal optrænes i uden at belaste en levende ko). Tilsidst blev der præsenteret simulatorer i gynækologisk kirurgi. Medlemmer af Forsøgsdyrenes Værn kan læse en mere detaljeret præsentation af oplæg og oplægsholdere i medlemsbladet, der netop er udkommet. Du kan indmelde dig i Forsøgsdyrenes Værn hér.

Nordisk forskningspris
På seminaret blev Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg tildelt professor Johnny T. Ottesen fra Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet. Professor Ottesens modtog prisen for sin forskning i at udvikle matematiske modeller af kroppens organsystemer, som har potentiale for at kunne erstatte anvendelsen af forsøgsdyr, især inden for medicinudvikling og giftighedstestning.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: