Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 6. januar 2011

Virksomheder satser på alternativer til dyreforsøg

En række fremtrædende internationale virksomheder bebuder i en nylig udkommen rapport, at de i fremtiden vil satse på at udvikle og teste deres produkter ved hjælp af blandt andet cellekulturer og computermodeller frem for forsøg på dyr.

Velkendt argument
Afgørende forskelle i fysiologien gør, at testresultater opnået ved dyreforsøg kun sjældent kan overføres til mennesker. Det er et efterhånden velkendt argument, som både forskere, Forsøgsdyrenes Værn og en række andre dyreværnsorganisationer verden over har fremført i mange år. Der er stigende skepsis, også i forskerverden, over for brugen af dyreforsøg i videnskabeligt arbejde. Derudover er dyreforsøg bekostelige og tidkrævende. Det tager for eksempel 5 år og koster over 25 millioner kroner at teste et enkelt kemisk stof. 800 dyr mister livet i forløbet. Til sammenligning vurderes det i rapporten, at man ved hjælp af computerprogrammer kan teste op til 350 stoffer på under en uge – til en brøkdel af prisen.

Industriens forpligtelse
Eksperter fra både industrien, akademiske institutioner og regeringsmyndigheder står bag rapporten, der skal bakke op om det EU-finansierede initiativ AXLR8. Initiativet, der blev lanceret i januar 2010, skal fremskynde overgangen til en computer- og cellekulturbaseret testning af lægemidler og kemiske stoffer. Det er en glædelig udvikling, at storindustrien støtter en dagsorden, der prioriterer dyrefri metoder, når lægemidlers virkning eller kemiske stoffers potentielle giftighed skal testes. Blandt de virksomheder, der tilslutter sig initiativet, er navne som Astra Zeneca, Procter & Gamble og L’Oréal – multinationale virksomheder, der forsker i og producerer både lægemidler og kosmetik, og som er kendt som storforbrugere af forsøgsdyr. Der er ingen tvivl om, at en forpligtende satsning på dyrefri metoder fra virksomhedernes side vil kunne bidrage til at tippe balancen i retning af en mere human, moderne og pålidelig videnskab. Vi må håbe på, at firmaerne lader handling følge ord.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: