Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 25. januar 2011

Nyt samarbejde kan spare mange dyr

Alle kemiske stoffer, der anvendes inden for EU’s grænser, skal i løbet af de kommende år genevalueres og få vurderet deres sikkerhed i forhold til menneskers sundhed og miljø. Det kræver EU’s kemikalielovgivning, REACH. Kravet betyder, et meget stort antal forsøgsdyr – op mod 50 millioner, efter nogle eksperters skøn – risikerer at miste livet i smertevoldende giftighedsforsøg.

Pres fra dyreværnsorganisationer
Den Europæiske Koalition mod Dyreforsøg (ECEAE), som Forsøgsdyrenes Værn er medlem af, har siden lovens ikrafttræden arbejdet for at minimere antallet af de dyreforsøg, REACH medfører. Som resultat af Koalitionens lobbyarbejde er det udtrykkeligt blevet anført i loven, at dyrefri metoder til at vurdere kemiske stoffers potentielle giftighed skal fremmes. Det betyder, at virksomheder er lovmæssigt forpligtet til at bruge alternativer til dyreforsøg, hvor de er tilgængelige.

Bedre metoder til rådighed
Senest har vi sammen med ECEAE indledt et samarbejde med det estiske firma Molcode. Det estiske firma har udviklet en virtuel ToolBox (værktøjskasse) med såkaldte QSAR computermodeller, der kan erstatte en bred vifte af dyreforsøg. Modellerne gør det muligt at beregne et bestemt kemisk stofs giftige effekt ved at sammenligne dets tredimensionelle struktur med andre stoffers. Der er over 100.000 stoffer i firmaets database, hvoraf mange allerede er godkendte og accepterede – hvilket øger chancerne for, at modellen kan godkendes som erstatning for tests på dyr.

Et skridt i den rigtige retning
ECEAE vil indberette oplysninger om Molcode’s QSAR computermodeller til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), hver gang der kommer forslag fra virksomheder om dyreforsøg, hvor vi kan se, at modellen kan bruges som erstatning. Det er endnu et skridt i retning af mere pålidelig og human videnskab. Forhåbentlig når vi inden længe dertil, hvor dyrefri metoder bliver det naturlige førstevalg, og ikke et ’alternativ’.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: