Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 3. februar 2011

Skadelig mærkning af pingviner

Ny rapport viser, at mærkning af pingviner påvirker deres livscyklus i negativ retning i langt større grad end hidtil antaget.

Belastende indgreb
Menneskets nysgerrighed efter at vide alt om dyrs adfærd og færden har alle dage været stor. At denne nysgerrighed i høj grad belaster dyrene véd dog de færreste. Et utal af dyr indfanges hvert år for at få taget blodprøver og mærkes. Mærkning af dyr sker på utallige måder, men det gøres bl.a. ved hjælp af indopererede chips, fastgjorte radiosendere, ringe eller bånd. Udover belastningen ved de fastgjorte anordninger, så skal dyrene forinden indfanges og fastholdes, hvilket udsætter dem for stor angst og stress. Når det drejer sig om mærkning af pingviner, så anvendes der bl.a. metalbånd, der fæstnes omkring vingen. Metalbåndene kan give pingvinerne skader på vingerne eller hæmme deres evne til at svømme.

Negativ langtidspåvirkning
En rapport, som et fransk forskerhold netop har offentliggjort i tidsskriftet Nature tyder på, at mærkede pingviner i det lange løb svækker pingvinernes yngle- og overlevelsesevne. Forskerholdet bag rapporten overvågede i en tiårig periode 100 kejserpingviner, hvoraf halvdelen var blevet mærket med metalbånd. Observationerne er foruroligende: de mærkede pingviner fik for eksempel 39 % færre unger og havde en 16 % lavere overlevelsesrate. Pingviner bevæger sig i hundredvis eller endda tusindvis af kilometer for at skaffe føde til deres unger. Båndmærkede pingviner var i gennemsnit et døgn længere om at komme hjem fra disse ture – og det kan betyde forskellen på liv eller død for de unger, der venter på maden. Rapporten konkluderer således, at mærkning med metalbånd berører fuglenes levevis negativt på væsentlige områder og anbefaler, at denne type indgreb helt opgives.

Tvivlsomt videnskabeligt udkomme
Biologer studerer pingviner blandt andet fordi de mener derved at kunne komme til at forstå, hvorledes klimaforandringerne påvirker livet i Antarktis. Materialet fra det franske forskerhold tyder på, at båndmærkede pingviner reagerer anderledes på klimatiske forhold (især havtemperaturen) sammenlignet med de øvrige fugle. For eksempel ankommer de senere til deres ynglepladser. Det kaster afgørende tvivl om gyldigheden af de oplysninger om klimaforandringer, der er baseret på de båndmærkede pingviners adfærd.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: