Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 8. februar 2011

Uskøn kosmetik

En undercover undersøgelse har for nylig afdækket barske forhold i forbindelse med udførelsen af giftighedsforsøg i britiske Wickham Laboratory – som blandt bruger den meget kritiserede LD50-test til at teste botulingift-produktet Dysport.

Fortidslevn
LD50-testen (initialerne står for ’lethal dose’ – dødelig dosis) som i dag frarådes af myndigheder i en række lande, er blevet udviklet tilbage i 20’erne. Testen bestemmer hvilken dosis der dræber 50 % af de dyr, der får stoffet. Mus får indsprøjtet botulingiften i bughulen, hvorefter en stor del rammes af muskellammelse. Da hjertet også er en muskel vil giften efterhånden bevirke, at dyrene kvæles – en meget lidelsesvoldende død.

Et smuthul i loven
Som vi tidligere har skrevet (læs artiklen her) findes der metoder, som er mindre belastende for forsøgsdyrene end LD50 – eller metoder hvortil der slet ikke anvendes dyr. Alligevel anvendes testen fortsat i giftighedsforsøg – blandt andet for at teste varepartier af botulingift-produkter såsom Botox, Dysport, Neurobloc m.fl. Siden 2009 har det været forbudt at teste kosmetiske produkter på dyr. Men da botulingift-produkterne også har medicinsk anvendelse, er det muligt for producenterne at omgå lovgivningen under henvisning til, at der ikke er tale om kosmetiske produkter.

Barske metoder
EU-lovgivningen på dyreforsøgsområdet kræver, at de metoder, som forårsager mindst smerte, lidelse, angst og varigt mén til færrest dyr skal anvendes. Det kan på ingen måde siges at være imødekommet på det britiske laboratorium. Undersøgelsen afslørede blandt andet helt uacceptable aflivningsrutiner. For eksempel fik dyrene – der ifølge loven skal aflives humant – brækket halsen på en yderst uortodoks måde. Sjusket udførelse førte til, at nogle af musene fik brækket ryggen i stedet for halsen og at de derfor døde langsomt og under store lidelser. Disse dybt uetiske forhold er i klar modstrid med lovens bogstav, der foreskriver, at dyr skal aflives med et minimum af fysisk og psykisk lidelse.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: