Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 23. marts 2011

Justitsministeriet lytter til Forsøgsdyrenes Værns krav

Som tidligere omtalt her på bloggen blev et nyt EU-forsøgsdyrsdirektiv vedtaget i september sidste år. Det ny direktiv har desværre ikke medført de forbedringer på forsøgsdyrområdet, som den oprindelige udkast havde lagt op til – og er på en række områder svagere end den nugældende danske lovgivning.

Krav medtaget i lovforslaget
EU-direktivet skal nu implementeres i dansk lovgivning, og Forsøgsdyrenes værn arbejder for at sikre, at der ikke sker en svækkelse af de danske regler, hvilket jo ville føre til ringere forhold for forsøgsdyr i Danmark. Derfor har vi i et høringssvar til Justitsministeriet krævet, at der strammes op på en række punkter i ministeriets lovforslag. Til vores glæde er tre af vore krav blevet medtaget i den lovtekst, der netop er blevet førstebehandlet i Folketinget:

  • forbud mod at indgive dyrene stoffer, som forhindrer dem i at bevæge sig eller give udtryk for smerte, uden at de samtidig bedøves og får smertelindring
  • fastholdelse af kravet om at aflive dyr, der er under bedøvelse eller modtager smertelindring, hvis de formodes at opleve stærk smerte eller anden intens lidelse eller angst, når bedøvelsen eller den lindrende behandling ophører
  • krav om, at veterinærkliniske forsøg fortsat skal være dækket af dyreforsøgsloven, hvilket sikrer en bedre beskyttelse af dyrene.

Forsøgsdyrenes Værn overvåger processen og håber, at den endelige lovtekst fortsat vil indeholde disse tre vigtige punkter – og gerne endnu flere af vore krav.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: