Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 7. april 2011

Slut med dyretestet rengøring

Forsøgsdyrenes Værn igangsætter nu kampagnen ”Er din kommune dyrevenlig?”. Kampagnen skal oplyse kommunernes beslutningstagere om, at der findes dyrevenlige rengøringsmidler, og at kommunerne og deres institutioner kan foretage et bevidst valg, når de indkøber rengøringsprodukter.

Tests der kan og bør undgås
Forsøgsdyr indgår fortsat i udvikling og testning af rengøringsmidler. Hver gang producenterne ”opfinder” et nyt produkt, eller tilføjer nye indholdsstoffer i et allerede eksisterende produkt, kan det medføre nye forsøg på dyr. Det færdige produkt eller indholdsstofferne kan bl.a. være testet på mus, hunde, rotter, marsvin og kaniner. Størstedelen af de produkter, der anvendes til at gøre rent i de danske kommunale institutioner, er testet på dyr.

Politisk signal
Forsøgsdyrenes Værn håber med denne kampagne at få kommunens indkøbere til at sætte fokus på dyrevelfærd og fremover prioritere køb af ikke-dyretestede produkter. Er rengøringen udliciteret, så kan dyrevenlige produkter få høj prioritet i kommunens udbudsmateriale, og det vil også være et afgørende skridt i den rigtige retning. En beslutning om at prioritere rengøringsprodukter fremstillet uden brug af dyreforsøg vil sende et afgørende politisk signal til producenterne om, at dyrevelfærd er et vigtigt parameter, når kommunen vælger leverandør.

Certificeret dyrevenligt
Forsøgsdyrenes Værn har gjort det let for kommunerne: på www.dyrevenlig.dk oplyses navne på rengøringsserier, hvis produkter er beregnet til industrirengøring. Produkterne er certificeret efter HHPS (Humane Household Product Standard), hvilket betyder, at produkterne er fremstillet uden brug af dyreforsøg. HHPS er en certificeringsstandard, som i sin tid blev etableret af europæiske dyreværnsorganisationer – heriblandt Forsøgsdyrenes Værn – og er i dag en internationalt anerkendt standard, som bl.a. er at finde på en lang række husholdnings- og kosmetiske produkter.

I tråd med borgernes ønsker
Undersøgelser viser, at EU-borgerne har et klart ønske om, at dyr ikke anvendes i forsøg. For få år siden førte et folkeligt pres i EU-landene til et forbud mod at teste kosmetik på forsøgsdyr. Det har hverken forringet produkternes kvalitet eller sikkerheden for forbrugerne. Dette positive resultat bør nu komme de forsøgsdyr, der anvendes til at teste rengøringsmidlernes indholdsstoffer og det færdige produkt, til gode.

Forsøgsdyrenes Værn håber, at mange borgere vil gøre deres indflydelse gældende og hjælpe os med at få kommunerne til at gå over til dyrevenlige rengøringsmidler. De kan for eksempel bestille kampagnemateriale på www.dyrevenlig.dk, og sende et kampagnepostkort til deres borgmester.

Se mere på www.dyrevenlig.dk.

Reklamer

Kategorier