Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 18. april 2011

Veterinær kirurgi uden forsøgsdyr

Flere og flere veterinærinstitutter over hele verden opgiver brugen af forsøgsdyr, når de skal indlære kirurgiske færdigheder. Københavns Biovidenskabelige Fakultet følger langt om længe med.

Argument med overskredet salgsdato
Mange tungtvejende praktiske, økonomiske og især etiske grunde taler for at gå væk fra at træne de studerendes færdigheder på dyr. På trods af dem har danske dyrlægeuddannelser fastholdt, at det er tvingende nødvendigt for kommende veterinærkirurger at øve sig på levende, raske dyr for at få den fornødne erfaring. Tit begrundes modviljen mod at gå mere moderne og etisk forsvarlige veje med, at det er de studerendes eget ønske at øve sig på levende dyr – et argument, der ikke er etisk antageligt.

Innovativ tænkning – langt om længe
Det Kirurgiske Færdighedslaboratorium, etableret på Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, ved Københavns Biovidenskabelige Fakultet, skal bringe dyrlægeuddannelsen op i det 21. århundrede. I laboratoriet er de levende dyr erstattet med såkaldte dummyer: simulatorer, modeldukker og lignende. Her træner de studerende forskellige kirurgiske indgreb i et 2-dages forløb. Reaktionerne fra brugere har vist sig at være yderst positive – de studerende laver markant færre fejl og udviser mere selvtillid og kontrol over deres færdigheder.

Halve skridt
Desværre har Københavns Biovidenskabelige Fakultet ikke taget skridtet fuldt ud, og raske forsøgsgrise må stadig lade livet som led i de dyrlægestuderendes uddannelse. Man bør tage ved lære af de erfaringer fra andre veterinære institutter rundt om i verden, der helt har opgivet brugen af levende dyr i undervisningssammenhæng – og derved væsentligt har forbedret deres etiske image, uden at give køb på en høj faglig og pædagogisk standard. Læs hvad vi tidligere har skrevet om emnet her.

Reklamer

Kategorier