Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 4. maj 2011

Misvisende bedøvelsesforsøg

Dyreforsøg kan sjældent anvendes til at forudsige, hvordan et givent stof eller en medicinsk behandling vil virke i mennesker. Det er et budskab, som Forsøgsdyrenes Værn i mange år har fremført, og som efterhånden flere og flere forskere tilslutter sig.

Skadeligt for dyr – uden betydning for mennesker
Nyligt kom det frem, at bedøvelsesmidler, der i forsøg fremkaldte store skader i hjernen på abe- og gnaverunger – med store lidelser og død til følge – ikke kan påvises at have nogen skadelig virkning på mennesker. Et forskerhold fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital har nemlig undersøgt samtlige de danske børn, der mellem 1986 og 1990 som spæde har været underlagt fuld bedøvelse i forbindelse med en lyskebrokoperation.  Der er intet der tyder på, at deres hjerne har taget skade af bedøvelsen – deres indlæringsevne er fuldt ud på højde med deres jævnaldrendes, målt ud fra 9. klasses eksamensresultater. De negative effekter af bedøvelsen, som blev registreret i dyreforsøgene, blev med andre ord ikke verificeret i mennesker.

Videnskabelig blindgyde
Undersøgelsen er blot endnu et eksempel på, at viden opnået med dyreforsøg sjældent kan overføres til mennesker. Man husker, at et yderst skadeligt stof som asbest blev frikendt i dyreforsøg – med alvorlige følger for de mennesker, der blev udsat for det. Til gengæld vil et så udbredt lægemiddel som aspirin (udviklet før dyreforsøg blev almindelige) ikke kunne komme gennem nåleøjet i dag, da aspirin er giftigt for en lang række af de dyrearter, der anvendes som forsøgsdyr. Ifølge den amerikanske organisation Physicians Committee for Responsible Medicine, dumper op til 92 % af de dyretestede lægemidler i de efterfølgende kliniske forsøg, hvor de afprøves på mennesker. En forstemmende statistik der forlængst burde have ført til en intensiv indsats for at erstatte dyreforsøg med nye videnskabelige tilgange. I stedet vælger hovedparten af forskerstanden at trampe videre ad samme vej – og gang på gang ser vi gentagelser af de samme forsøg. Dyrene betaler prisen.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: