Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 13. maj 2011

Svanen er ikke for forsøgsdyrene

Forsøgsdyrenes Værn får med mellemrum forespørgsler vedrørende svanemærkning og dyrevelfærd. Svanemærket tildeles produkter, som vurderes at udgøre en lav miljøbelastning. En anden vigtig betingelse for at opnå mærket er, at produkterne ikke forårsager allergiske reaktioner eller på anden vis er sundhedsskadelige.

Svanemærket ingen garanti mod dyreforsøg…
Der behøver ikke at være noget modsætningsforhold mellem Svanemærket og HHPS-mærket – som sikrer, at produkterne er fremstillet uden brug af dyreforsøg – hvis blot de stoffer, der skal undersøges for potentielle skadelige effekter på mennesker og miljø, testes uden brug af dyr. Kriterierne for tildeling af Svanemærket er udførligt beskrevne, men ingen steder nævnes der, at eventuelle tests skal foregå uden brug af dyr. Derfor er Svanemærket ikke nogen garanti for, at produkterne under deres udvikling og testning ikke har forårsaget store lidelser for forsøgsdyr.

… og heller ikke mod allergi
Ingen produkter sendes ud på markedet, uden at det først er blevet sandsynliggjort, at de hverken er til fare for miljø eller mennesker. HHPS-mærkede produkter er således blevet godkendt på lige fod med øvrige produkter på markedet. Forskellen ligger i, at produkterne og deres indholdsstoffer er blevet testet på både etisk og videnskabeligt forsvarlig vis.

Man må imidlertid sætte spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad garantien mod sundhedsskadelige effekter kan tages for pålydende, hvis produkterne er blevet testet på dyr. Man ved i dag, at det giver yderst upålidelige resultater at teste kemiske stoffer og lægemidler på dyr. Statistikkerne taler deres tydelige sprog. Hvis man som forbruger vil sikre sig mod for eksempel allergi, er man mindst lige så godt stillet ved at vælge et produkt, der bærer HHPS-mærket: den springende kanin. Og husk, at der findes næsten lige så mange forskellige allergier som der er allergiske mennesker på jord: at påstå at et produkt ikke kan give allergi er derfor ikke korrekt. Tænk i stedet på at vælge produkter med milde, velkendte indholdsstoffer – og som er mærket med den springende kanin!

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: