Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 19. maj 2011

Resistente bakterier

Hvert år dør 200-300 mennesker i Danmark af infektioner, som man hidtil nemt har kunnet behandle. På EU-plan er tallet 25.000. Det sker, fordi de bakterier, der forårsager infektionerne, er blevet modstandsdygtige overfor antibiotika. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kalder situationen ”kritisk”.

Bakterier tager artsspringet
Det er efterhånden velkendt, at bakterier og vira kan vandre fra art til art – også fra dyr til mennesker. Det har man for eksempel set med HIV, og senest med de såkaldte fugle- og svineinfluenzatyper. Og inden for de senere år er man for alvor blevet opmærksom på, at bakterier, der overføres fra de grotesk overmedicinerede landbrugsdyr, er potentielt resistente over for behandling med antibiotika.

Utilstrækkelige stramninger
Allerede for flere år siden slog eksperter alarm, og der kom pres fra forbrugerne, der krævede sikkerhed for, at deres aftensmad ikke var krydret med antibiotika. Politikerne reagerede med slappe regler og sølle mål – som for eksempel et fald på 10 % i antibiotikaforbruget inden for svineproduktion i 2013 sammenlignet med 2009. Overtrædelser af grænseværdierne udløser som udgangspunkt ikke alvorligere sanktioner end et såkaldt gult kort, som giver overtræderen fulde 9 måneder til at revidere praksis. Sædvanen tro tager politikerne først og fremmest hensyn til landbrugets tilsyneladende meget skrøbelige konkurrenceevne, der ifølge landmændene selv lider uoprettelig skade, hver gang der vedtages tiltag der, frem for at tilgodese deres indtjening, tilgodeser dyrene, naturen eller forbrugerne.

Global indsats
At lave en national handlingsplan er ikke tilstrækkelig. Når mennesker og varer krydser grænserne i den omfang, det sker i dag, kan smitteproblemer ikke behandles lokalt, men kræver en koordineret indsats på tværs af landegrænser. Derfor opfordrer både Lægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening nu til, at der bliver lagt en fælles EU-handlingsplan, der kan bremse brugen af antibiotika – både i landbruget og hos mennesker.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: