Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 26. maj 2011

Utroværdige hensigtserklæringer

Medicinalfirmaet Allergan, som blandt andet producerer Botox, fortsætter ufortrødent med at forsvare deres uetiske og forældede testning af Botox på mus. Deres reaktion kommer i kølvandet på de mails, firmaet modtog fra medlemmer og andre sympatisører som led i Forsøgsdyrenes Værns kampagne ’Nej til Botox’, som du kan læse mere om her.

Hule tilsagn
I deres svar skriver Allergan, at deres praksis er i overensstemmelse med myndighedernes krav om forbrugerbeskyttelse, og at de i øvrigt arbejder på for at udvikle en dyrefri testmetode, som kan leve op til 3R-principperne (reduction, refinement, replacement: reduktion, erstatning og metodeforfinelse). Dette har i mange år været det amerikanske firmas standardreplik på enhver henvendelse fra borgere og dyreværnsorganisationer, som jævnligt sætter spørgsmålstegn ved firmaets testmetoder. Eftersom Allergan i lighed med alle andre medicinalfirmaer indædt værner om deres forskningshemmeligheder, foreligger der ingen informationer, der understøtter deres påstand.

Sæt handling bag ord
Når varepartier skal testes på europæisk jord, kunne Allergan under alle omstændigheder anvende den anerkendte dyrefri test SNAP 25, som er blevet godkendt af europæiske myndigheder. Testemetoden er blevet udviklet på British National Institute for Biological Standards and Control, hvor den anvendes rutinemæssigt, og er optaget i Den Europæiske Farmakopé. Det er således intet til hinder for, at Allergan anvender metoden. Det ville være en langt mere overbevisende handling, end firmaets påståede engagement i 3R-principperne – et engagement, der på ingen måde underbygges af virkeligheden.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: