Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 10. juni 2011

Aber i kasser

De færreste flypassagerer tænker på, at det fly, der transporterer dem til deres destination, kan være lastet med levende dyr, der fragtes til forsøgslaboratorier eller avlsfarme.

Dyreværnsloven sat ud af spil
Luftfartselskaber spiller en nøglerolle i historien. Transporterne ville ganske enkelt ikke kunne finde sted, hvis ikke der fandtes selskaber, der var villige til at tage del i denne dybt uetiske praksis. De vilkår, som dyrene transporteres under, tilsidesætter i øvrigt de dyreværnslove, der er gældende i de lande, hvor i hvert fald i nogle af selskaberne er hjemmehørende. Udover et par kinesiske selskaber, er både Air France, Air Canada og de amerikanske Continental Airlines og American Airlines at finde blandt de selskaber, der har større fokus på indtjening end på etik.

Indfanget trods restriktioner
Mange af de aber, der transporteres på denne måde, er vilde aber, der med foragt for de eksisterende restriktioner indfanges i bl.a. Cambodja og Mauritius for at blive sendt videre til et liv i fangenskab. Aberne bliver brutalt blev revet ud af deres naturlige omgivelser og holdt indespærret under grusomme forhold. Vi har tidligere beskrevet denne samvittighedsløse handel på bloggen – læs her.

Ikke kun aber
En række luftfartsselskaber afstår fra at transportere vildtindfangede aber, mens der såvidt vides ikke er nogen, der siger nej til at transportere forsøgsdyr som mus, rotter, katte eller hunde. Selve transporten er yderst belastende for dyrene, og dødsraten er høj. Som et minimum bør det være et krav, at alle dyr transporteres i fragtfly under tilsyn af en dyrepasser og helst også en dyrlæge.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: