Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 14. juni 2011

Udvikling på dyrenes bekostning

Dagbladet Børsen skrev forleden, at det danske firma Skov A/S, som producerer teknisk udstyr til landbruget, skal levere ventilationsanlæg til den første industrielle fjerkræfarm i Namibia. Som avisen formulerer det, så bliver den danske virksomhed ansvarlig for ’millioner af afrikanske kyllingers velbefindende’.

Inhumane produktionsanlæg
Enhver, der har set hvordan en kyllingefabrik ser ud, ved, at dér befinder fuglene sig alt andet end vel. De lever hele deres korte liv spærret inde i haller uden vinduer, med kun en antydning af strøelse på betongulvet (eller i de værste tilfælde helt uden). Dyrene ser aldrig sollyset: deres døgnrytme reguleres kunstigt ved hjælp af elektrisk lys, med henblik på hurtig vækst og uden hensynstagen til dyrenes vé og vel. En undersøgelse har vist, at 90 % af slagtekyllingerne lider af en række kroniske helbredsproblemer, navnlig knogle- og hjertesygdomme, som følge af den naturstridige vækst.

Udvikling eller blindvej
Den intensive landbrugsmodel har i mange år været karakteristisk for den industrialiserede del af verdenen. Nu bliver den altså eksporteret til udviklingslandene – tilsyneladende uden videre overvejelser om, hvorvidt det er forsvarligt endsige bæredygtigt at bidrage til en øgning af verdens samlede kødproduktion.  Industriel kødproduktion betyder inhumane forhold for dyrene – selv i de lande, hvor dyreværn er lovfæstet – og medfører store miljømæssige problemer. Man tør næste ikke tænke på, hvordan forholdene bliver i lande, der stadig ikke ejer dyreværnslovgivning. Når det kan stå så slemt til i lande der har en sådan, hvilke lidelser vil dyrene da ikke blive udsat for i lande, der end ikke har tænkt i de baner? Men det synes ikke at forstyrre søvnen for hverken eksportbegejstrede politikere eller landbrugsbaroner – ikke så længe det kan betyde øget indtjening.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: