Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 16. juni 2011

Ansvarsforflygtigelsens kunst

Det sidste i den tilsyneladende endeløse række af landbrugets klynkeudspil er, at bankerne skal holdes ansvarlige for dyrevanrøgt. Ifølge landbrugstoppen er det bankernes skyld at der er sager, hvor dyrene vanrøgtes og hele besætninger skal aflives, fordi pengeinstituttet har lukket kassen i overfor insolvente landmænd.

Alle andres skyld
Det ville føre til en interessant udvikling, hvis alle konkursramte virksomheder begyndte at benytte sig af samme argumentation. Men landbruget har altid excelleret i at sende regningen for egen mangelfuld forvaltning videre – være sig til EU eller, som denne gang, til bankerne. Finanssektorens reaktion har imidlertid været ganske kontant: vanrøgt af en besætning er ene og alene den enkelte landmands valg og ansvar.

Innovativ tænkning efterlyses
I stedet for at skyde ansvaret fra sig, jonglere med tal for at puste landbrugets samfundsbetydning op eller bruge kolossale summer på kampagner til at rette på dets efterhånden temmelig skrammede image, burde branchen så at sige forsøge at pløje nye marker. En fremsynet strategi kunne være en gevaldig og reel opprioritering af dyrevelfærden – ikke blot substansløse erklæringer, der gang på gang modsiges af virkeligheden. Det ville både gavne dyrene, det globale miljø og ikke mindst etikken i samfundet.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: