Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 17. juni 2011

Dyreforsøgenes omkostninger

Bioetiker og dyrlæge Andrew Knight, der november sidste år deltog i Forsøgsdyrenes Værns seminar ’New Visions in Science’, har netop udgivet bogen The Costs and Benefits of Animal Experiments. Bogen konkluderer forventeligt, at ’ de faktiske fordele for menneskene er sjældent – om nogensinde – tilstrækkelige til at berettige omkostningerne ved dyreforsøg’.

Moralske og videnskabelige omkostninger
Nogle forskere hævder, at forsøg på dyr er afgørende for bekæmpelsen af menneskelige sygdomme. Andre fastslår det modsatte, bakket op af statistikker, der viser at mere af halvdelen af dyreforsøgene dumper i de efterfølgende kliniske forsøg, hvor lægemidlets virkning afprøves på mennesker.  Andrew Knight analyserer i sin bog 500 tilfældigt udvalgte videnskabelige publikationer og undersøger de forskellige typer indgreb, som forsøgsdyr udsættes for. På den baggrund fører han bevis for, at forskernes forventninger om de fordele, forsøgene har for sygdomsforskningen, såvel som deres antagelser om omfanget af dyrenes lidelser, er fundamentalt fejlbehæftede. Fremadrettet foreslår Knight en række politiske reformer, som skal fremme implementeringen af dyrefri testmetoder inden for de områder, hvor der anvendes flest forsøgsdyr: medicinal forskning og giftighedstestning.

The Costs and Benefits of Animal Experiments er den til dato mest omfattende gennemgang af beviserne for og imod dyreforsøgenes påståede nytteværdi.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: