Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 29. juni 2011

Minkavl uden grænser

Til trods for deres hyppigt ytrede engagement i dyrevelfærd overvejer danske minkavlere at flytte deres produktion til Island, således at de kan ’komme væk fra de til tider strenge danske krav til pelsdyrproducenterne’, som de udtrykker det. Et modsætningsforhold mellem ord og handling, der er sigende for branchens dyreetiske standard.

Dyrevelfærd kontra penge
De danske minkavlere ønsker at drive forretning uden at skulle forhindres af, hvad de selv kalder ’ snærende bureaukrati, uigennemskuelige miljølove og groteske sagsbehandlingstider’ (læs: et minimum af kontrolforanstaltninger). Den islandske regering, som ser minkproduktion som en mulighed for at styrke landets økonomi, vil tage imod de danske pelsdyravlere med åbne arme. Derfor vælger den at lukke øjnene for branchens plettede ry og for befolkningens modstand mod minkfarme – en modstand, der er taget til, efter de mange billeder og beretninger om forholdene i den danske pelsdyrbranche er blevet bragt til offentlighedens kendskab.

Dobbelt standard
Hykleriet i den danske politik på området er blevet endnu tydeligere, efter at Folketinget i 2009 vedtog et forbud mod rævefarme med blandt andet det argument, at ræve er vilde dyr, der ikke kan trives i fangenskab. Ligesom ræve er mink vilde dyr, og de kan lige så lidt som ethvert andet dyr trives i pelsfabrikkernes trange bure (1/2 kvadratmeter per dyr, eller lidt mindre end en halv opslået avis). De indlysende dyreetiske problemer forbundet med pelsdyravl har allerede ført til et totalt forbud mod industriel pelsavl i England og Østrig. Holland, Sverige og Norge følger efter, mens Danmark går den modsatte vej og konsekvent værner om landbrugets interesser frem for at prioritere hensynet til dyrene.

Mikrofonholdere
Samtidigt er der temmelig langt mellem de kritiske indslag i de hjemlige medier. Danske journalister er tilsyneladende så betagede af branchens indtægter, at de sjældent finder det betimeligt at stille spørgsmål til minkavlens dyreværnsmæssige og miljømæssige omkostninger. Bag den næsegruse begejstring for vækst og fortjeneste skjuler sig den ufortalte historie om hundredtusinder af dyrs lidelser. En afbalanceret dækning burde i langt højere grad fokusere på de inhumane forhold i minkfabrikkerne – i Danmark såvel som i Island.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: