Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 4. juli 2011

Forskernes leg

Det hænder, at forskningsprojekter skiller sig ud – ikke ved deres kvalitet, men ved deres ubegribelighed. På det newzealandske forskningscenter AgResearch har forskernes eksperimenter med genetisk manipulation således resulteret i transkønnede geder – det vil sige en hun-ged fanget i en han-geds krop. Forskerne vil nu undersøge, om dyrene kan producere mælk, der ligner den menneskelige modermælk.

Hvor går grænsen?
Ikke overraskende har det bizarre projekt foranlediget en heftig debat. I forvejen har forskningscentrets eksperimenter tiltrukket sig negativ bevågenhed både i medier og i den newzealandske offentlighed, hvor der er meget lidt støtte til genmodificering af dyr. Først og fremmest rejser genetisk manipulation alvorlige dyreværnsmæssige spørgsmål, eftersom dyrene ofte kommer til verden med misdannelser og lider under en lang række sundhedsproblemer. Risikoen for overførsel af genmanipuleret DNA til andre dyrearter er ligeledes en faktor, der bekymrer både forskere og den brede offentlighed – for eksempel hvis et genmodificeret dyr parrer sig med et dyr ude i naturen. Dertil kommer en generel og moralsk begrundet modstand mod visse forskeres trang til at lege med livets byggeklodser, hvilket af mange opfattes som grænseoverskridende og uetisk.

Tingsliggørelse
Forsøgsdyrenes Værn mener, at mennesket ikke har ret til suverænt, ud fra egne brugsbehov, at definere hvad dyr “er”. For at forandre dyr har mennesket hidtil dog været nødt til at gøre dette i et vist samspil med dyrene, men med genteknologien har mennesket nu mulighed for at definere hvad dyr “er”. At bruge denne mulighed i nærværende sag er at reducere dyr til ting eller industrielt fabrikerede produkter. Vi mener, at genmodificering og kloning af dyr – i lighed med al anden udnyttelse af dyr – er udtryk for en tingsliggørelse af levende væsener.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: