Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 5. august 2011

Forbud på vej i Storbritannien

Den britiske presse kunne i juli måned bringe den glædelige nyhed, at et forbud mod testning af husholdningsprodukter på dyr i Storbritannien er nært forestående.

Indfrier forpligtelsen
Dialog med dyreværnsorganisationer førte sidste år til, at en forpligtelse til at standse testningen af husholdningsprodukter på dyr blev skrevet ind i det britiske regeringsprogram (læs vores omtale her). Og efter godt et års ventetid lod den britiske regering handling følge ord og meddelte, at et detaljeret forslag er under udarbejdelse. Dog er der stadig usikkerhed omkring hvilke produkter der vil blive omfattet af forbuddet, ligesom der endnu ikke er blevet sat en dato på forbuddets ikrafttræden.

Eksempel til efterfølgelse
Til trods for disse mangler er den britiske regerings engagement i at nedbringe antallet af dyreforsøg et eksempel, som danske politikere bør tage til efterretning. Forsøgsdyrenes Værn konfronterede som led i vor kampagne Gør din kommune dyrevenlig landets kommunalpolitikere med fakta om testning af husholdningsprodukter på dyr. Desværre lød standardsvaret, at forbrugernes sikkerhed har første prioritet. Et svar, der på ingen måde forholder sig til virkeligheden – nemlig, at ikke-dyretestede produkter bevisligt er lige så sikre for forbrugerne (og som oftest mere skånsomme for miljøet) som de produkter, der testes på forsøgsdyr med lidelse og død til følge. Derfor håber vi også på en mere positiv reaktion fra de danske folketingspolitikere, som vi i skrivende stund er i færd med at kontakte. En ligegyldig holdning til dyrevelfærd hører ikke hjemme i et moderne, humant samfund.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: